CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH


Tất cả GIÀY sẽ được Bảo hành miễn phí trọn đời. Khẳng định không chỉ sản phẩm tốt mà mang đến dịch vụ Khách hàng tuyệt vời nhất.

Dù là lỗi của nhà sản xuất, hay lỗi do người dùng, hay bất kế lý do gì thì đều được hỗ trợ Bảo Hành hết mình bằng toàn bộ khả năng shop có thể làm được.

Tất cả những lỗi sau đây được Bảo hành miễn phí trọn đời: Bung đế, Bung Keo, Sứt chỉ.

Thời gian bảo hành từ: 1 – 3 ngày làm việc.